Tasarım 

Web tasarımının kendine özgü nitelikleri vardır. Temel internet yaklaşımlarını, web teknolojilerini, navigasyon mantığını bilmeyi ve ayrı bir tasarım anlayışını gerektirir. Tasarım, bir sitenin ziyaretçilerine açılan yüzüdür. Bu nedenle hem kurumsal kimliğinizi ve marka imajınızı yansıtmalı, hem de hedef kitlenizin beklentilerine uygun olmalıdır. Web tasarımı ile ilgili sunduğumuz hizmetleri öğrenmek için lütfen yandaki bilgileri inceleyiniz.

Web Kimliği Geliştirme
Özellikle DotCom'lar için, yaptıkları işin özelliklerine uygun ve hedefledikleri müşteri kitlesinin zihninde şirket hakkında doğru ve kalıcı kanaatler oluşturabilmek amacıyla, logo ve amblemden başlayarak her türlü kurumsal kimlik öğesinin geliştirilmesi.

Kurumsal Kimliğin Adaptasyonu
Kurumsal site yaptıracak olan şirketlerin kurum kimliklerinin web'e uyarlanması veya web versiyonunun yeniden geliştirilmesi.

Grafik Tasarım
Sitenin grafik konsteptinin geliştirilmesi ve uygulanması.

İçerik Üretimi
Sitede yer alacak metin, başlık, slogan, motto ve benzeri öğelerin üretilmesi.

Navigasyon
Ziyaretçilerin sitenizde nasıl dolaşacaklarını göstermek amacıyla kullanılan menüler ve butonların oluşturduğu navigasyon sisteminin algoritmasının kurgulanması ve grafik uygulamasının gerçekleştirilmesi.

Animasyon
GIF, Flash, Shockwave, Java, 3D, QTVR.

Streaming Audio/Video
Akışkan ses ve video görüntülerinin web ortamında ziyaretçiye sunulması.

Kalite Bütünlüğü
Başta belirlenen grafik konsept ve kurumsal kimlik doğrultusunda sitenin bütün görsel öğelerinin, tasarımın her aşamasında belirli bir kalite standardına uygunluğunun kontrolü.

Kullanılabilirlik Testi
Sitenin bütün tasarımının ergonomikliği, navigasyon sisteminin kullanıcı dostu olup olmadığı ve sezgiselliğinin test edilmesi.

Yeni ekonomi, iş dünyasının geniş bir kesiminin henüz pek bilmediği ve alışıldık şeylerden çok farklı özelliklere, mekanizmalara, iş modellerine ve süreçlere sahiptir. Yeni ekonominin sunduğu olanaklardan yararlanmak ve firmanızın başarılı biçimde e-iş uygulamalarına geçişini sağlamak için doğru e-stratejileri seçmeniz ve hayata geçirmeniz gerekir.

Profesyonelce belirlenen stratejilere dayanmayan internet projelerinin küresel rekabet ortamında başarı şansı çok azdır.

Kanal Belirleme
Firmanın, bir Internet şirketi olarak en verimli biçimde pazarlanmasını temin edecek ve pazar payını arttırmasını sağlayacak kanalların belirlenmesi.

Karşılaştırmalı Analiz
Rakip firmalara ait sitelerin çeşitli açılardan (işlev, grafik tasarım, marka, müşteri takibi, pazar stratejileri, pazar payı vs.) analiz edilmesi; elde edilen veriler doğrultusunda söz konusu şirketlerle etkin biçimde rekabet edebilmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi.

Stratejik Planlama
Maliyetler, kullanıcı beklentileri ve işlevsellik kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, detaylandırılmış ve öncelik sıralaması yapılmış bir "dijital değişim süreci" planının hazırlanması.

İnternet İş Planı Geliştirme
Bir elektronik işletme olarak, faaliyetlerinizi verimli ve rakiplerinizin önünde sürdürmenizi sağlayacak iş planı/modelinin geliştirilmesi.

Devamlı Müşteri Stratejileri
Sitenizin "ziyaretçi"lerini "müşteri"ye, müşterilerini ise "sürekli müşteri"ye dönüştürmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi.

Web Vizyonu Geliştirme
Şirketinizin geleceğinde sanal dünyanın yeri, büyüme hamlelerinde Internetin nasıl kullanılacağı, sektörünüzün öncüsü olabilmek ve pazar payınızı arttırmak için web'de ne tür yeniliklerin hayata geçirilebileceği vs. gibi konularda size özel bir vizyonun kurgulanması.

Data-Mining Stratejileri
Veritabanınızda biriken ham bilginin, size iş hayatında rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik enformasyona dönüştürülebilmesi için gerekli yöntemlerin belirlenmesi.

Müşteri Takip Stratejileri
Devamlı Müşteri ve Data Mining stratejileriyle entegre olarak, müşterilerinizin davranışlarının nasıl takip edileceğine dair yöntemlerin geliştirilmesi.

Pazar Stratejileri
Yeni ekonominin verileri ışığında pazarın nasıl ve ne yönde değişeceği; şirketin bu piyasa koşulları altında hangi stratejileri takip etmesi gerektiğinin belirlenmesi.

Site Tanıtım Stratejileri
Sitenizi Internet kullanıcılarına tanıtmak ve ziyaret etmelerini sağlamak için yapılması gerekenlerin bütçe olanakları da göz önünde bulundurularak belirlenmesi.

Marka Stratejileri
Yeni bir marka yaratmak veya mevcut markanızı tutundurmak için gerekli stratejilerin belirlenmesi, marka ölçümlerinin yapılması.

Sitenizin bir elektronik broşürün ötesinde işlevlere sahip olmasını istiyorsanız, mühendislik desteğine ihtiyacınız var demektir. Eğer e-iş uygulamaları içeren bir internet projesine girişecekseniz, sizi bekleyen işin büyük oranda bir mühendislik projesi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bütün başarılı internet projeleri, aynı zamanda başarılı mühendislik projeleridir.

Teknolojik Altyapının Kontrolü
Müşteri firmanın mevcut teknolojik altyapısının analizi ve yeni yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Teknoloji Yönetimi
Hardware ve software yatırımlarının yapılması sürecinde müşteriye danışmanlık hizmetinin sunulması.

Yazılım Geliştirme
Firmanın sanal ortamdaki her türlü faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan kuruma özel ve özgün yazılımların geliştirilmesi.

Sistemlerin Entegrasyonu
Firmanın mevcut veritabanının müşterilere en iyi hizmeti verecek biçimde yeni kurulan sistemle entegrasyonu ve işlevlerinin interaktif biçimde mal ve hizmet sunumuna olanak tanıyacak şekilde genişletilmesi.

İşlev Geliştirme
Sitenin ne tür işlevlere, hangi modüllere ve engine'lere sahip olacağının tasarlanması ve geliştirilmesi.

Veritabanı Geliştirme
Hem B2B ve B2C için gerekli altyapıyı oluşturmak, hem de sürekli güncellemelere olanak tanıyabilmek amacıyla, RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) standartlarına uygun veritabanlarının yapılandırılması; buralarda saklanan tüm bilgiye müdahale imkanı tanıyan Web tabanlı kontrol panellerinin geliştirilmesi, güvenlik ve performansın garanti altına alınması; kullanılan diğer veritabanlarıyla entegrasyon.

Interaktivite
Ziyaretçileri "müşteri"ye dönüştürmede çok önemli bir işleve sahip olan interaktivite, sitenin, kullanıcıya ne tür tepkiler ve cevaplar verdiği veya cevap ve tepki verip vermediği ile alakalıdır. Bu amaçla ziyaretçi hafızası, müşteri izleme, kişiselleştirme ve kullanıcıya özel tercihler gibi interaktivite unsurlarının geliştirilmesi.

Güvenlik
Sitenin, dıştan gelebilecek saldırılara karşı firewall, şifreleme vs. gibi yöntemlerle koruma altına alınması.

Hosting
Sitenin yayına sokulması ve yayında kalması sürecinin kontrolü.

Bakım
Yazılımdan veya hosting'in yapıldığı server'dan kaynaklanan sorunların giderilmesi; site sahibi şirketin yetkilileri tarafından gerçekleştirilemeyecek program kodu ve grafik tasarım değişikliklerinin yapılması.

izmirhosting, bir Proyaz Bilgisayar Ltd. Şti. hizmetidir.
1456 Sokak No:98 D:1 Karaferya Apt. Alsancak - Konak / İZMİR
Tel : 0(232) 422 13 40 - Gsm: 0(532) 652 53 42
2002-2024 (C)